Undervisning

Spilletimer

Høstsemesteret varer fra uke 35 til 50. Vårsemesteret varer fra uke 2 til 23. Eleven får en time i uken, timen varer i 30 min. Undervisningen følger skoleruta i henhold til ferie.

Påmelding til semester eller enkelt timer kan skje på e-post eller telefon

Tlf - 975 218 84
E-post - Kristin@klaverskole.no 

PRIS

30 minutter enkelt timer: 260,-
45 minutter enkelt timer: 375,-
Vår semester: 3850,-
Høst semester: 3850,-

Glede og innsikt

- Gi elevene glede og innsikt i klaverets muliheter og musikkens verden. Elevene skal lære å spille etter gehør, lese noter og bruke besifring. De skal få være med på samspill og de skal få lære å opptre ved elevaften til jul og sommer og ellers når vi har konserter i nærområdet.

Elevavgiften skal betales på forskudd den 15. september for høstsemesteret og 1. febdruar for vårsemesteret. Pengene blir ikke betalt tilbake dersom eleven slutter av andre grunner enn langvarig sykdom (over fire uker).


Dersom eleven begynner et stykke ut i semesteret vil elevavgiften bli regnet ut fra hvor mange ganger det er igjen av semesteret.


Eleven plikter å møte presis og godt forberedt til timene. Sykdom eller annen grunn til fravær skal meldes fra før timen starter. Eleven har ikke krav på å få igjen timer som de ikke har møtt fram på.

INFORMASJONDET PRAKTISKE